Itterdal

Adres
Itterdal
Opitterkiezel 240
Bree, 3960
België
Telefoon: 
089 84 85 67

Ontmoetingscentrum Itterdal is gelegen in Opitter en bestaat uit een polyvalente zaal van 512 m2, twee vergaderlokalen, een leskeuken en een cafetaria. Het Itterdal wordt voornamelijk gebruikt door verenigingen uit Opitter. In de polyvalente zaal vinden voornamelijk socio-culturele en sportactiviteiten plaats.

Reservaties: 
Jeugddienst